проф. д-р Андон Димитров Филчев, дмн


Декан на Факултет по дентална медицина

Ръководител на катедра „Протетична дентална медицина”

Медицински университет – София

 

Адрес:

Факултет по дентална медицина

бул. „Св. Георги Софийски“ №1

София 1431

Декански кабинет - етаж 2

 

Телефон: +359 2 9520559, вътр. 222

Секретар:  +359 2 9523548, вътр. 202

GSM: +359882886161

Fax:   +35929521506

1972 г.     –  Завършва МУ - ФДМ - София.

1975-8 г. –  Редовен асистент в Катедрата по протетична дентална медицина, МУ - ФДМ - Пловдив.

1978 г.      Редовен асистент в Катедрата по протетична дентална медицина, МУ - ФДМ - София.

1980 г.      Специалност "Ортопедична стоматология с ортодонтия";
                       Втора специалност - „Обща стоматология”.

1984-5, 1992-3, 1996 г. – Стипендиант на фондацията „Александър фон Хумболдт”, Uni-ZahnKlinik - Munster, Германия.

1986 г.      Дисертация за научната степен „кмн”, сега образователна и научна степен „доктор”.

1989 г.      Доцент по протетична дентална медицина.

1995 г.     Дисертация за научната степен „доктор на науките”.

1997 г.     Професор по протетична дентална медицина.

2001-5, 2006-10 г. – Председател на Българското научно стоматоло­гичнo дружество.

2004-8 г.   –  Председател на ОС на ФДМ-София.

От 2007 г. – Републикански консултант по протетична дентална медицина и Председател на Държавна комисия за придобиване на специалност „Протетична дентална медицина”.

2008-10 г. – Заместник-ректор по международна интеграция и проектно финансиране на Медицински университет - София

Oт 2009 г. –  Ръководител на катедра "Протетична дентална медицина".

От септември 2010 г. – Декан на ФДМ - МУ - София.

От  ноември  2010 г.  –  Главен редактор  на списание  „Дентална медицина”.

Share this