Телефонен указател


Тел. централа: +359 2 954 13 40 / +359 2 952 05 53
Факс: +359 2 952 15 06

Email:  info@fdm.mu-sofia.bg
Деловодство: +359 2 952 22 10
Студентска канцелария: email - students.fdm@abv.bg
+359 2 954 29 09 - Обучение на български език
+359 2 954 27 30 - Education in english language
Научна дейност и развитие на научните кадри: +359 2 953 02 51
Отдел "Административно - стопански": +359 2 954 29 28
ДЕКАН:
проф. д-р Андон Филчев, дмн
Декански кабинет, етаж 2: +359 2 9520559 , вътр. 222
Секретар:  +359 2 9523548,  вътр. 202
кабинет 815, етаж 8: +359 2 9542669 , вътр. 234
Зам. декан по учебната работа:
проф. д-р Красимира Янева, дм
каб. 229, етаж 2:+359 2 9542745,  вътр. 370
мобилен: +359 882886152

Зам. декан по научната работа и СДО:
проф. д-р Мая Рашкова, дм
каб. 903, етаж 9: +359 2 9549476, вътр. 357
мобилен: +359 0882 886151
Зам. декан по лечебно-диагностичната дейност:
проф. д-р Христина Попова, дм
каб. 404, етаж 4:+359 2 8518800,  вътр. 235
Зам.  декан по международна интеграция и обучение на английски език:
проф. д-р Божидар Йорданов, дм

каб. 806, етаж 8: +359 2 9541393, вътр. 270
мобилен:  +359 882886169

Share this