Програма 2011 г.


 Програма за работа на кариерен център при ФДМ - МУ София за 2011 г.

  1.  Подписване на договор за партньорство и приемане на програма за работа през 2011 г. между кариерния център и БЗС и Софийска районна колегия  на БЗС.
  2. Проследяване на професионалната реализация на дипломираните през 2009 г. и 2010 г. студенти по дентална медицина при ФДМ - София.                                                      
  3. Анализ на получената информация и огласяването й в сайта на ФДМ.
  4. Разработване на материали за сайта на ФДМ свързани с кариерния център.
  5. Организиране на среща на завършващите студенти с работодатели от дентални практики и фирми за дентални материали. Мероприятието се организира съвместно със СРК на БЗС, Ръководството на ФДМ, БССНА.
  6. Разработване на каталог на най-добрите студенти завършващи ФДМ през 2011 г. в он-лайн вариант.

 

Share this