Регистрация на студенти за търсене на работа в дентална практика


     Уважаеми студенти и възпитаници на ФДМ,
     Чрез попълването на  формуляра по-долу вашата информация ще бъде обработена от Центъра за кариерно развитие на ФДМ - МУ София. Чрез този формуляр вие ще получите възможност да общувате с работодатели, да ползвате всички предлагани от Центъра за кариерно развитие услуги, да получавате актуална информация за свободни работни места, стажове и събития, свързани с кариерното планиране и реализиране.

     Изтегли формуляра от тук.
     Попълнените формуляри пращайте на следния e-mail адрес: info@fdm.mu-sofia.bg

Share this