Регистрация на работодатели за търсене на работещ в дентална практика


     Уважаеми работодатели,
     Чрез попълването на формулярa по-долу може да обявите свободните работни места във вашата институция. Чрез Центъра за кариерно развитие на ФДМ – МУ – София те ще станат достъпни за студенти и новозавършили лекари по дентална медицина.

     Изтеглете формуляра от тук. 
     Попълнените формуляри изпращайте на следния e-mail адрес: info@fdm.mu-sofia.bg

Share this