Бази данни за научна информация


 
*Паролата за достъп се получава в библиотеката на факултета
**Тези бази данни могат да се ползват само от компютри на територията на факултета
 
ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА СВОБОДЕН ДОСТЪП
 

 

Share this