Учебен план за магистър по дентална медицина


  • срок на обучение – 6 години, с включени 6 месеца преддипломен стаж
  • образователно-квалификационна степен „Магистър“

Учебен план за специалността „Дентална медицина“  (2010-2011) 

Share this