проф. д-р Христина Лазарова Попова, дм


Зам. декан по лечебно-диагностичната дейност
Ръководител катедра "Пародонтология"
Факултет по дентална медицина
Медицински университет - София

 Адрес:

Факултет по дентална медицина

Катедра по Пародонтология

етаж 4, кабинет 404

бул. „Св. Г. Софийски” № 1

София 1431

 

Телефон:  +359 2 8518800, вътр. 235

Секретар:  +359 2 9541232, вътр. 424

Образование и професионален път:
- 1975 г. – завършва Стоматологичен факултет - София с отличие

- 19.07.1977 - 20.02.1984 год. – Асистент към катедра по Терапевтична стоматология - Стоматологичен факултет - Пловдив

- 1979 год. – Придобита специалност по „Терапевтична стоматология”

- 20.02.84 год. – Асистент в катедра по Терапевтична стоматология, Стоматологичен факултет – София

– 05.11.85 год. – Старши асистент в катедра по Терапевтична стоматология, Стоматологичен факултет – София

– Април, 1989 год. – Главен асистент в катедра по Терапевтична стоматология, Стоматологичен факултет – София

– 18.05.98 год. – Защитена кандидатска дисертация

– 1999 год. – Главен асистент в катедра по Пародонтология и ЗОЛ, Стоматологичен факултет – София

– 04.11.02 год. – Доцент по Пародонтология, Стоматологичен факултет – София

– от 2002 год. – Курсове за следдипломно обучение – самостоятелни и в колектив

– 2004 год. – Придобита специалност по „Пародонтология”

– 2005 год. – Придобита специалност „Обща стоматология”

– 27.02.06 год. – Ръководител катедра по Пародонтология и ЗОЛ, Стоматологичен факултет – София

– От 2010 год. – член на Академичния съвет на МУ - София.

– От 2012 год. – Професор по Пародонтология, Факултет по дентална медицина - София

Преподавателска дейност:
- Лекции на студенти и специализанти по дисциплината "Пародонтология и заболявания на оралната лигавица";     

- Лекции на участниците в курсове за СДО по Пародонтология и в курса по Обща стоматология - всяка година (от 1999 год.).

Участие в ред. колегии:
- от 2005 год. – Член на редакционната колегия на сп. „Зъболекарски преглед”, сега "Проблеми на денталната медицина” 

Членство в професионални организации:
Съюз на стоматолозите в България

Научна дейност и трудове:
- Научни разработки, отпечатани в научни списания (от 1982 год.) - над 70 броя
- Научни разработки, докладвани у нас (от 1979 год.) - над 90 броя
- Научни разработки, докладвани в чужбина (от 1988 год.) – около 30 броя
- Рационализации – 5 броя
- Два учебни филма за Студия за учебни филми МА - София
- Научно популярни издания - 1999 год.
- Доклади (от 1999 год.) – над 50 броя.


Share this