2012 година


Решения на факултетния съвет при Факултета по дентална медицина от заседанието проведено на 30.01.2012 г.

Решения на факултетния съвет при Факултета по дентална медицина от заседанието проведено на 23.02.2012 г.

Решения на факултетния съвет при Факултета по дентална медицина от заседанието проведено на 15.03.2012 г.

Решения на факултетния съвет при Факултета по дентална медицина от заседанието проведено на 12.04.2012 г.

Решения на факултетния съвет при Факултета по дентална медицина от заседанието проведено на 10.05.2012 г.

Решения на факултетния съвет при Факултета по дентална медицина от заседанието проведено на 31.05.2012 г.

Решения на факултетния съвет при Факултета по дентална медицина от заседанието проведено на 07.06.2012 г.

Решения на факултетния съвет при Факултета по дентална медицина от заседанието проведено на 04.10.2012 г.

Решения на факултетния съвет при Факултета по дентална медицина от заседанието проведено на 11.10.2012 г.

Решения на факултетния съвет при Факултета по дентална медицина от заседанието проведено на 15.11.2012 г.

Share this