Мисия и цели


 Факултетът по дентална медицина – София има мисия:

-  Да създава съвременни лекари по дентална медицина с висок професионализъм и морал, с изградена отговорност и хуманно отношение към оралното здраве на пациентите от всички възрасти;

- Да изгражда преподавателски кадри с висока  квалифицикация, които да развиват образованието според съвременните международни стандарти чрез внедряване на всички достижения на световната дентална наука и разработва актуални научни проблеми;

- Да се интегрира в съвременната европейска и световна образователна система, осигурявайки свободно движение на кадри и студенти;

- Да съхранява академичността и професионализма.
 

 Цели за постигане на мисията:  

1. Създаване на професионалисти по дентална медицина, които да прилагат в практиката си всички придобити съвременни познания и умения за предотвратяване на денталните заболявания и за възстановяване на оралното здраве;

2. Създаване на високо квалифицирани специалисти по всички акредитирани у нас специалности в областта на денталната медицина, които да могат да прилагат всички иновативни методи по специалността си;

3. Развитие на научноизследователска дейност в областта на всички нерешени проблеми на денталната медицина, отговаряща на съвременното европейско и световно ниво и с възможност за  колаборация с водещи наши и чужди университети.

4. Създаване и подпомагане на академичното израстване на преподавателския потенциал на Факултета по дентална медицина.

5. Активно участие в продължаващото професионално развитие и обучение с цел постоянен напредък във всички области на денталната практика.

 
 
 
 
 
 
 

 

Share this