2014 година


 РЕШЕНИЯ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ ПРИ ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО ПРОВЕДЕНО НА 20.02.2014 Г.

РЕШЕНИЯ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ ПРИ ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ОТ КОНФЕРЕНТНО ГЛАСУВАНЕ ПРОВЕДЕНО НА 27.02.2014 Г.

РЕШЕНИЯ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ ПРИ ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО ПРОВЕДЕНО НА 20.03.2014 Г.

РЕШЕНИЯ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ ПРИ ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО ПРОВЕДЕНО НА 10.04.2014 Г.

РЕШЕНИЯ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ ПРИ ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО ПРОВЕДЕНО НА 15.05.2014 Г.

РЕШЕНИЯ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ ПРИ ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО ПРОВЕДЕНО НА 27.05.2014 Г.

Решения на Факултетния съвет при ФДМ от заседанието на 06.11.2014г.

Решения на Факултетния съвет при ФДМ от заседанието на 11.12.2014г.

Решения на Факултетния съвет при ФДМ от заседанието на 15.07.2014г.

Решения на Факултетния съвет при ФДМ от заседанието на 15.09.2014г.

Решения на Факултетния съвет при ФДМ от заседанието на 16.10.2014г.

Решения на Факултетния съвет при ФДМ от заседанието на 19.12.2014г.

Решения на Факултетния съвет при ФДМ от заседанието на 26.06.2014г.

Решения на Факултетния съвет при ФДМ от заседанието на 26.09.2014г.

Решения на Факултетния съвет при ФДМ от заседанието на 27.11.2014г.
 

Share this