ОБЯВА ЗА РАБОТА


By Факултет по ден... - Posted on 18 January 2017

 Катедра "Образна и орална диагностика" при ФДМ - гр. София обявява конкурс за регистратор в сектор
"Образна диагностика".
Изисквания: компютърна грамотност, комуникативност, работа в екип.
Допълнително условие: владеенето на английски език е предимство.
Документи: диплома за средно образование, СV със актуална снимка.
Само кандидати, одобрени по документи ще бъдат допуснати до събеседване.
Подаване на документи - в 20 дневен срок от датата на публикуване на обявата - във ФДМ - гр. София
бул. "Г. Софийски" 1, деловодство / стая 202 /  от 9 - 14.30 ч.

Share this