КОНКУРС ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРИ


By Факултет по ден... - Posted on 11 May 2017

 Факултета по дентална медицина обявява конкурс по документи за избор на Ръководители на следните катедри:
·         „Протетична дентална медицина”;
·         „Ортодонтия”;
·         „Обществено дентално здраве“
     Съгласно разпоредбите на чл. 26д (2) (4) от ЗВО кандидатите да отговарят на следните изисквания:
·         Хабилитирано лице в съответното научно направление на катедрата;
·         Хабилитираното лице от академичния състав на катедрата, което е на основен трудов договор;
·         Заявление със свободен текст за участие в конкурсната процедура.
 
11.05.2017 г.

Share this