№6 ШЕСТА НОВИНА


By Факултет по ден... - Posted on 16 February 2018

 НОВИНА №6

 
ФДМ има подписани договори до 2021 г. за частично обучение и обмен на студенти по програма Еразъм с Университетите Радбауд, Ниймеген -  Холандия и Бордо, Франция.
За учебната 2016/17 г. за частично обучение по програма Еразъм, за зимния семестър във ФДМ, МУ – София бяха от  Университет Бордо, Франция
студентите:
1.М. Пармантие
2.М. Мюлкен
3.Л. Тюрел
 
За учебната 2016/17 г. за частично обучение по програма Еразъм, за летния семестър във ФДМ, МУ – София бяха от  Университета Радбауд, Ниймеген, Холандия, студентите:
1.Л. М. Тимерхюи
2.Б. Вергеер
Share this