НОВИНА №11


By Факултет по ден... - Posted on 27 February 2018

 
 
Във Факултета по дентална медицина, МУ – София в момента се обучават над 1400 студенти на български и английски език и 32 специализанти, които извършват учебно-лечебна и профилактична дейност, която не се заплаща от НЗОК.
За миналата година са извършени 286255 посещения и 319637 процедури, които са финансирани от ФДМ.
Чувстваме се удовлетворени, че се грижим за по-добро дентално здраве на нашите пациенти.
 
 
Таблица за посещения и процедури
 
 

Share this