НОВИНА №12


By Факултет по ден... - Posted on 07 March 2018

  

 
         Редовната зимна сесия на учебната 2017-2018 год. протече нормално. Резултатите от нея са представени по-долу:
 
Резултати от зимната сесия на 2017-2018 уч.година във ФДМ – София:
КУРС:
Брой изпити, които следва да се положат
 
Брой положени изпити
 
Брой слаби оценки
 
Среден успех:
І
451
424
112
3.87
ІІ
597
566
143
3.94
ІІІ
630
600
143
4.16
ІV
783
760
136
4.46
V
580
573
3
5.17
ОБЩО
3 041
2 923
537
4.35
 
         От 45-те изучавани дисциплини в учебния план по „Дентална медицина“ 20 завършват с изпити в зимната сесия – 15 базисни и медицински и 5 дентални дисциплини.
Познатата тенденция на увеличаване на успеха с годините следване се наблюдава и в тази сесия – от Добър (3.87) в І-ви до Мн.добър (5.17) в V-ти курс. Това е обяснимо с адаптиране на студентите към академичен стил на учене и навлизане в програмата на медицински и дентални дисциплини, към които се предполага те да имат засилен интерес.
Близо 18% са слабите оценки през тази сесия, като най-много слаби оценки има по Анатомия (83 от 154 студента), Дентална профилактика (82 от 149 души), Пропедевтика на ДДМ (79 от 143 души), Цитология (77 от 142-ма) и т.н.
Най-трудните изпити през зимната сесия се очертават Дентална профилактика (55% слаби оценки), Пропедевтика на ДДМ (55%), Анатомия (54%) и Цитология (54%).
Най-висок е успехът по Дерматовенерология - Мн.добър (5.31), следван от Физиотерапия – 5.22, Неврология и психиатрия - 5.20, Дентална алергология – 5.12 и т.н.
Летният семестър на 2017-2018 уч. година започна със затруднения в осигуряване на зали за провеждане на обучението на студентите поради нарасналия брой студентски групи и воденето на територията на факултета занятията на нашите студенти по латински, български и чужди езици, МБС.
Апела ми към ръководителите катедри е да предоставят своите зали в свободното им време за водене на занятия и по други дисциплини! 
Share this