НОВИНА №13


By Факултет по ден... - Posted on 08 March 2018

ЕДНА ПОТОМСТВЕНА ФАМИЛИЯ, ОТДАДЕНА НА ПРОФЕСИЯТА „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“
ФАМИЛИЯ Д-Р АРГАЗОВИ
 
      
На 06.02.2018 год. се проведе интервю на Проф.д-р Красимира Янева, д-р с д-р Валентин Аргазов, потомък на първия легален български зъболекар – д-р Васил Аргазов, притежател на Позволително №1 от 25 юни, 1880 год., издадено от Санитарния съвет на Източна Румелия „…за свободно упражнение на зъбарското изкуство в Източна Румелия“. 
К.Я.: Представете се, моля.
В.А. : Роден съм през 1953 година в София. През 1978 г. се дипломирах в Стоматологичния факултет на Медицинска академия в София. След завършването си по разпределение работих в тогавашния Видински окръг/сега Видинска община/. През 1981 г. започнах  работа като стоматолог в София. През 1991 година с моята съпруга д-р  Силвия Петкова Станчева, също стоматолог, открихме в столицата съвместен частен зъболекарски кабинет.
К.Я.: Имате интересна фамилна история – четири поколения, отдадени на професията „Дентална медицина“. Разкажете ни за Вашите предци:
В.А.: Моят прадядо, д-р Васил Д. Аргазов, роден в Пловдив през 1847 година учи стоматология в Букурещ, Румъния. Санитарните власти в Пловдив, тогава столица на Източна Румелия, на 25 юни 1880 година издават на дядо ми позволително с номер „1“  за „свободно упражнение на зъбарското изкуство в Източна Румелия“, с което става първият български официално признат зъболекар. Д-р Васил Д. Аргазов почива в Пловдив през 1913 г. 
Дядо ми д-р Димитър В. Аргазов е роден през 1887 г. и завършва  стоматология в Истанбул, Турция. Моята баба д-р Мария Ат. Аргазова, родена през 1886 г. завършва стоматология в Санкт Петербург, Русия. След като създават семейство, те отварят съвместен зъболекарски кабинет в голяма къща на столичната улица „Неофит Рилски“. Д-р Мария Ат. Аргазова напуска този свят през 1961 г., а д-р Димитър В. Аргазов – 8 години по-късно,  през 1969 г.  
Баща ми д-р Васил Д. Аргазов е роден в София през 1912 г. Той успешно завършва Стоматологичния факултет в София, в „Курсус интермедиус“. Д-р Васил Д. Аргазов, който практикува стоматология основно в София, завършва земния си път през 2001 г.
К.Я.: Вие сте решили да направите дарение на Музея по дентална медицина към ФДМ, София. Какво ще оставите за памет на идните поколения?
В.А.: На Музея дарявам копия от портрети на моите предци, както и точно копие от позволителното на моя прадядо д-р Васил Д. Аргазов, носещо номер едно от 1880 година. 
 

 

Share this