НОВИНА №18


By Факултет по ден... - Posted on 23 April 2018

 На 20.04.2018 г. по идея на доц. д-р М. Денчева, PhD и с подкрепата на административното ръководство на ФДМ бяха поканени около 90 ученици от Френската гимназия, Немската гимназии и Националната природо-математическа гимназия. Проф. д-р Кр. Янева, PhD– Зам. декан по УД на ФДМ и доц. д-р М. Денчева, PhD запознаха учениците с условията и възможностите за обучение по дентална медицина във ФДМ, МУ – София.
Учениците бяха разделени на 4 групи, които водени от Проф. д-р Кр. Янева, PhD, доц. д-р М. Денчева, PhD,д-р Е. Станев и д-р Я. Истаткова разгледаха аудиториите, музея по дентална медицина „д-р Фридрих Фламих“, имплантологичния център, предклинични и клинични зали, както и Центъра по интегрирана дентална медицина.
Накрая учениците изразиха благодарността си от видяното.
 
Учениците пред сградата на ФДМ, МУ-София
 
Учениците на обиколка във ФДМ, МУ-София
 
В четвърта аудитория
 
Преподаватели, които водеха групите ученици да разгледат ФДМ
 
Посещение в технична предклинична зала в КПДМ
 
В центъра по интегрирана дентална медицина
 
В музея на денталната медицина във ФДМ

Share this