НОВИНА №20


By Факултет по ден... - Posted on 26 April 2018

          Музеят по дентална медицина беше открит през 2012 г. в чест на 70-годишнината на Факултета по дентална медицина, основан през 1942 г.
      Оттогава до днес под ръководството на преподавателите всички първокурсници посещават музея и по желание се разписват в книгата за посетители.
 
Снимка 1 – студентска група водена от доц. д-р Тодор Узунов, PhD
Снимка 2 – студенти се разписват в книгата за посетители

Share this