НОВИНА №21


By Факултет по ден... - Posted on 02 May 2018

          Проф. д-р Кр. Янева, PhD беше любезна да покаже ФДМ, МУ – София на студенти от РМакедония по програмата Еразъм +.
 
Снимка 1 – посещение на музея
Снимка 2 – студенти се разписват в книгата за посетители

Share this