ОБЯВА КОНКУРС ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ КАТЕДРИ


By Факултет по ден... - Posted on 17 September 2018

 Факултета по дентална медицина обявява конкурс по документи за избор на Ръководители на следните катедри:
·         „Образна и орална диагностика“;
·         „Консервативно зъболечение”;
     Съгласно разпоредбите на чл. 26д (2) (4) от Закона за висшето образование кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
·         Хабилитирано лице в съответното научно направление на катедрата;
·         Хабилитирано лице от академичния състав на катедрата, което е на основен трудов договор;
·         Заявление със свободен текст за участие в конкурсната процедура се подава в срок до един месец от излизането на обявата на сайта на ФДМ в Деловодството, стая 202.
 
 
 
 
14.09.2018 г.

Share this