ОБЯВА ЗА РАБОТА


By Факултет по ден... - Posted on 31 October 2018

 Факултетът по дентална медицина, МУ – София обявява към Катедра „Детска дентална медицина“ конкурс за заемане на длъжността „лекар по дентална медицина”:
”Детска дентална медицина” – 2 щатни бройка на 4 часа
Изисквания за заемане на длъжността:
 
1.     Завършено висше образование магистър „Лекар по дентална медицина”.
2.     Всички кандидати трябва задължително да владеят английски език съгласно решение на АС от 18.06.2013 г.
Степента на владеене се установява с изпит по английски език в центъра за езиково обучение от оторизирани преподаватели.
 
Необходими документи:
1.     Заявление за допускане за участие в конкурс
2.     Европейски формат автобиография подписана от кандидата
3.     Диплом за завършена образователно-квалификационна степен магистър „Лекар по дентална медицина”
4.     Свидетелство за съдимост
5.     Медицинско свидетелство
6.     Документ удостоверяващ трудов стаж, ако има такъв
7.     Сертификат за владеене на английски език
 
Прием на документи ще се извършва до един месец от публикуването на обявата в сайта на МУ – София и ФДМ – МУ – София в Деловодството на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч.(всеки работен ден), тел. 02/952-22-10.
 
Конспекти за участие в конкурса се получават в отдел Деловодство на Факултета по дентална медицина в срока за подаване на документите.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.10.2018 г.

Share this