ОБЯВА КОНКУРС ЗА НАУЧНА ПРОГРАМА


By Факултет по ден... - Posted on 21 December 2018

 Факултет по Дентална медицина към МУ-София обявява конкурс за участие в Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“
Във връзка с писмо на Ректора на МУ-София изх.№ 4329/09.11.2018 г., свързано с Решение №577 от 17.08.2018 г. на Министерски съвет за стартиране на „Национална програма за финансиране на млади учени и постдокторанти“ Ви уведомяваме, че субсидията за ФДМ е 28 191,83 лв и тя трябва да бъде усвоена по изготвените правила за ФДМ одобрени от Ректората на МУ-София за срок от 3 години.
По проекта могат да кандидатстват преподаватели от ФДМ на основен трудов договор, отговарящи на определението „млад учен“ - до 10 години след придобиване на ОКС "магистър“.
 
Приложения:
Правила за подбор на кандидатите и необходими документи за участие в конкурс;
 
Решение № 577 на МС за стартиране на проекта.
 
Документите се подават в срок до 18.01.2019 г. в Деловодството на ФДМ, стая 202.
Среща с комисията за провеждане на конкурса, назначена със Заповед №479/04.12.2018 г. за допълнителни разяснения при възникнали въпроси: 08.01.2019 г. от 12:30 часа в заседателната зала на 2 етаж.
 
Пълната информация по проекта ще намерите в библиотеката на ФДМ, МУ-София.

Share this