Д-р Кеll президент на световната дентална федерация (FDI) беше на приятелско посещение във ФДМ, МУ-София на 03.06.2019г.


By Факултет по ден... - Posted on 05 June 2019

 Снимки от посещението

Share this