News articles


Кариерен център към ФДМ

На 14.04.2011 г. се учреди кариерен център към ФДМ  >>повече

Министерството на образованието, младежта и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии

Отдел "Международна интеграция и университетска политика" на Ректората на МУ-София уведомява че:

Министерството на образованието, младежта и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за академичната 2011/2012 година.

Обявата е публикувана на интернет страницата на МОМН: www.mon.bg - Конкурси - Студенти и Преподаватели.