News articles


ОБЯВА ЗА ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 Факултетът по дентална медицина, МУ – София обявява към Катедра „Пародонтология“ конкурс за заемане на длъжността „лекар по дентална медицина”:

КОНКУРС ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРИ

 Факултета по дентална медицина обявява конкурс по документи за избор на Ръководители на следните катедри: