News articles


ОБЯВА ЗА ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 Факултетът по дентална медицина, МУ – София обявява към Катедра „Пародонтология“ конкурс за заемане на длъжността „лекар по дентална медицина”:

КОНКУРС ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРИ

 Факултета по дентална медицина обявява конкурс по документи за избор на Ръководители на следните катедри:

ОБЯВА ЗА РАБОТА

 Катедра "Образна и орална диагностика" при ФДМ - гр. София обявява конкурс за регистратор в сектор
"Образна диагностика".
Изисквания: компютърна грамотност, комуникативност, работа в екип.
Допълнително условие: владеенето на английски език е предимство.
Документи: диплома за средно образование, СV със актуална снимка.
Само кандидати, одобрени по документи ще бъдат допуснати до събеседване.
Подаване на документи - в 20 дневен срок от датата на публикуване на обявата - във ФДМ - гр. София

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

 Откриването на учебната 2016-2017 година за студентите от 1-ви курс дентална медицина ще се състои на 12.09.2016г. от 13.00 часа в 1-ва аудитория на ФДМ.