News articles


Official opening of the 2012-2013 academic year for the newly admitted foreign students

The official opening ceremony for the newly admitted foreign students 2012-2013 academic year will take place on Monday, 1 October at 13:00 h. in the 2nd lecture hall.

70 години висше образование по Дентална медицина в България - Първи дискусионен форум - "Ние и денталната медицина"

Под патронажа на декана на ФДМ - София - проф. д-р Андон Филчев, във връзка с отбелязване на 70 години висше образование по Дентална медицина в България, на 9 и 10 ноември 2012 г. в София ще се проведе първи дискусионен форум  - "Ние и денталната медицина"
Програмата на събитието можете да изтеглите >> от тук.

Информация за записване на новоприети студенти

Публикувана е важна информация за записване на новоприети студенти  >> прочетете тук!
Списък с необходимите документи за записване на новоприети студенти може да изпеглите >> от тук!

Промоция - випуск 2012

  На добър час скъпи абсолвенти випуск 2012!
 
     Тържествената промоция на дипломираните лекари по дентална медицина от випуск 2012 г. се състоя на 05.07.2012 г. от 11:00 часа в клуб "Глория Палас" - Горна баня.

Redeeming session for the students Dental Medicine I-st Year in English

The schedule for the redeeming session for the students Dental Medicine I-st Year in English could be found here.

Конкурс за избор на Ръководители на катедри

     В изпълнение на решение на ФС от 23.02.2012г. Факултета по дентална медицина обявява конкурс по документи за избор на Ръководители на следните катедри:

  • „Орална и лицево-челюстна хирургия”;
  • „Детска дентална медицина”;
  • „Пародонтология”;
  • „Ортодонтия”.

     Съгласно разпоредбите на чл. 26д (2) (4) от ЗВО кандидатите да отговарят на следните изисквания:

Foreign students summer semester schedule 2011/2012

The foreign students schedule for summer semester 2011/2012 is available here
I M P O R T A N T!
The tuition fee for the second (summer) semester must be paid until February 17 (deadline)!
Bank account of FDM - Sofia for tuition fees:
IBAN: BG12BNBG96613100130401
BIC: BNBGBGSD
БНБ - ЦУ