News articles


OPENING OF THE NEW ACADEMIC YEAR FOR INTERNATIONAL STUDENTS

 New Academic Year for English Language Education of International Students will be officialy opened at 13.00h on October 13 ,2014 in Auditorium № 2 , Faculty of Dental Medicine - Sofia
 

Учебни графици за летен семестър уч. 2013-2014 г

 Учебни графици за летен семестър на учебната 2013-2014 г. по курсове:

Посещение на University of Tennessee, College of Dentistry в Мемфис, САЩ

От 17 до 20 септември 2013 год. българска делегация в състав: Чл.кор.Проф.д-р Ваньо Митев, дм, дбн, Ректор на МУ – София, Проф.д-р Андон Филчев, д-р, ДН, Декан на ФДМ – София, Проф.д-р Красимира Янева, доктор, Зам.Декан по УД на ФДМ – София посетиха University of Tennessee, College of Dentistry в Мемфис, САЩ във връзка с подписан Договор за взаимно сътрудничество (Affiliation Agreement of Dec 18th 2012) между двата Университета.