News articles


Enrollment for an academic year for present and new students

Information about enrollment for an academic year for present and newly admitted students could be found here

ВАЖНО!!! Информация за новоприетите студенти във ФДМ - София, ученба 2013/2014 г.

Информация относно всички необходими документи за записване на новоприетите студенти може да намерите тук

Представяне на книгата "История на медицинските науки в България"

Ректоратът на Медицински университет - София и Академичното издателство "Проф. Марин Дринов" канят преподавателите, студентите и приятелите на университета на представяне на книгата " История на медицинцките науки в България" на 18 юни 2013 г. от 16 часа в III-та Аудитория на ул. Здраве № 2. Съставители и редактори на книгата са чл. кор. проф. д-р Ваньо Митев и проф. Минчо Георгиев.
Книгата ще бъде представена с рецензии от проф. Панайот Танчев и проф. Александър Стойнев и ще бъде изложена на вниманието на присъстващите.

Schedule of the summer examination session 2012/2013 academic year

Schedule of the summer examination session 2012/2013 academic year:

Графици за редовна изпитна сесия за летен семестър на уч. 2012/2013 г.

Графици за редовна изпитна сесия за летен семестър на уч. 2012/2013 г. ще откриете тук

График за поправителна сесия за държавни изпити (26 април -30 май 2013 г.)

График за поправителна сесия за държавни изпити (26 април -30 май 2013 г.) вижте тук

Конкурси за заемане на длъжности „лекари по дентална медицина”

Факултетът по дентална медицина, МУ – София на основание решение на АС от 25.09.2012 г. т. 19 обявява към Център по интегрирана дентална медицина конкурси за заемане на следните длъжности „лекари по дентална медицина”: