News articles


ВАЖНО!!! Информация за новоприетите студенти във ФДМ - София, ученба 2013/2014 г.

Информация относно всички необходими документи за записване на новоприетите студенти може да намерите тук

Представяне на книгата "История на медицинските науки в България"

Ректоратът на Медицински университет - София и Академичното издателство "Проф. Марин Дринов" канят преподавателите, студентите и приятелите на университета на представяне на книгата " История на медицинцките науки в България" на 18 юни 2013 г. от 16 часа в III-та Аудитория на ул. Здраве № 2. Съставители и редактори на книгата са чл. кор. проф. д-р Ваньо Митев и проф. Минчо Георгиев.
Книгата ще бъде представена с рецензии от проф. Панайот Танчев и проф. Александър Стойнев и ще бъде изложена на вниманието на присъстващите.

Schedule of the summer examination session 2012/2013 academic year

Schedule of the summer examination session 2012/2013 academic year:

Графици за редовна изпитна сесия за летен семестър на уч. 2012/2013 г.

Графици за редовна изпитна сесия за летен семестър на уч. 2012/2013 г. ще откриете тук

График за поправителна сесия за държавни изпити (26 април -30 май 2013 г.)

График за поправителна сесия за държавни изпити (26 април -30 май 2013 г.) вижте тук

Конкурси за заемане на длъжности „лекари по дентална медицина”

Факултетът по дентална медицина, МУ – София на основание решение на АС от 25.09.2012 г. т. 19 обявява към Център по интегрирана дентална медицина конкурси за заемане на следните длъжности „лекари по дентална медицина”:

Official opening of the 2012-2013 academic year for the newly admitted foreign students

The official opening ceremony for the newly admitted foreign students 2012-2013 academic year will take place on Monday, 1 October at 13:00 h. in the 2nd lecture hall.

70 години висше образование по Дентална медицина в България - Първи дискусионен форум - "Ние и денталната медицина"

Под патронажа на декана на ФДМ - София - проф. д-р Андон Филчев, във връзка с отбелязване на 70 години висше образование по Дентална медицина в България, на 9 и 10 ноември 2012 г. в София ще се проведе първи дискусионен форум  - "Ние и денталната медицина"
Програмата на събитието можете да изтеглите >> от тук.