News articles


Foreign students summer semester schedule 2011/2012

The foreign students schedule for summer semester 2011/2012 is available here
I M P O R T A N T!
The tuition fee for the second (summer) semester must be paid until February 17 (deadline)!
Bank account of FDM - Sofia for tuition fees:
IBAN: BG12BNBG96613100130401
BIC: BNBGBGSD
БНБ - ЦУ

АНКЕТА - Оценка на готовността на преподавателите и студентите за интегриране на денталната ергономия

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
Факултет по дентална медицина, КОДЗ, Студентски кръжок „Дентална ергономия”

Общо събрание на ФДМ 21.11.2011

На 21.11.2011 се проведе Общо събрание. Събранието се проведе в I-ва аудитория на ФДМ при дневен ред:

  1. Отчет за дейността на ръководството на ФДМ за периода септември 2010 - ноември 2011 г. 
  2. Избор на Ръководни органи на ФДМ
  3. Разни

New 2011/12 academic year for the students educated in English language

The new academic year for education in English for foreign students at the Faculty of Dental Medicine - Sofia was officially opened on October 3, 2011 at 13:00 h. in the 2nd lecture-hall of FDM - Sofia.
 
Bank account of FDM - Sofia for tuition fees:

IBAN: BG12BNBG96613100130401
BIC: BNBGBGSD
БНБ - ЦУ
 

Банкова сметка на Факултет по дентална медицина - София

Таксите за обучение на студенти се внася по следната сметка:
МУ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
София ул. Г.Софийски №1
с-ка: BG12BNBG96613100130401
BNBGBGSD
БНБ - ЦУ

Първа национална конференция на асоциацията на лекарите по детска дентална медицина

    Националната асоциация на лекарите по детска дентална медицина има удоволствието да покани всички свои членове, екипите на Катедрите по детска дентална медицина от Факултетите по дентална медицина, София, Пловдив и Варна, всички лекари по детска дентална медицина, както и всички лекари по дентална медицина, които имат интерес към детската дентална медицина да присъстват на Първата национална конференция на асоциацията. Тя ще се състои на 7 и 8 октомври 2011 г. в гр.

Промоция - випуск 2011

    На добър час скъпи абсолвенти випуск 2011!
 
     Тържествената промоция на дипломираните лекари по дентална медицина от випуск 2011 г. се състоя на 30 юни 2011 г. от 11:00 часа в киносалона на ВМА - София.
    Вижте снимки от събитието.

Кариерен център към ФДМ

На 14.04.2011 г. се учреди кариерен център към ФДМ  >>повече

Министерството на образованието, младежта и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии

Отдел "Международна интеграция и университетска политика" на Ректората на МУ-София уведомява че:

Министерството на образованието, младежта и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за академичната 2011/2012 година.

Обявата е публикувана на интернет страницата на МОМН: www.mon.bg - Конкурси - Студенти и Преподаватели.