News articles


Schedule of the summer examination session 2012/2013 academic year

Schedule of the summer examination session 2012/2013 academic year:

Графици за редовна изпитна сесия за летен семестър на уч. 2012/2013 г.

Графици за редовна изпитна сесия за летен семестър на уч. 2012/2013 г. ще откриете тук

График за поправителна сесия за държавни изпити (26 април -30 май 2013 г.)

График за поправителна сесия за държавни изпити (26 април -30 май 2013 г.) вижте тук

Конкурси за заемане на длъжности „лекари по дентална медицина”

Факултетът по дентална медицина, МУ – София на основание решение на АС от 25.09.2012 г. т. 19 обявява към Център по интегрирана дентална медицина конкурси за заемане на следните длъжности „лекари по дентална медицина”:

Official opening of the 2012-2013 academic year for the newly admitted foreign students

The official opening ceremony for the newly admitted foreign students 2012-2013 academic year will take place on Monday, 1 October at 13:00 h. in the 2nd lecture hall.

70 години висше образование по Дентална медицина в България - Първи дискусионен форум - "Ние и денталната медицина"

Под патронажа на декана на ФДМ - София - проф. д-р Андон Филчев, във връзка с отбелязване на 70 години висше образование по Дентална медицина в България, на 9 и 10 ноември 2012 г. в София ще се проведе първи дискусионен форум  - "Ние и денталната медицина"
Програмата на събитието можете да изтеглите >> от тук.

Информация за записване на новоприети студенти

Публикувана е важна информация за записване на новоприети студенти  >> прочетете тук!
Списък с необходимите документи за записване на новоприети студенти може да изпеглите >> от тук!