News articles by Факултет по дентална медицина 2


Enrollment for an academic year for present and new students

Information about enrollment for an academic year for present and newly admitted students could be found here

ВАЖНО!!! Информация за новоприетите студенти във ФДМ - София, ученба 2013/2014 г.

Информация относно всички необходими документи за записване на новоприетите студенти може да намерите тук

Представяне на книгата "История на медицинските науки в България"

Ректоратът на Медицински университет - София и Академичното издателство "Проф. Марин Дринов" канят преподавателите, студентите и приятелите на университета на представяне на книгата " История на медицинцките науки в България" на 18 юни 2013 г. от 16 часа в III-та Аудитория на ул. Здраве № 2. Съставители и редактори на книгата са чл. кор. проф. д-р Ваньо Митев и проф. Минчо Георгиев.
Книгата ще бъде представена с рецензии от проф. Панайот Танчев и проф. Александър Стойнев и ще бъде изложена на вниманието на присъстващите.

Schedule of the summer examination session 2012/2013 academic year

Schedule of the summer examination session 2012/2013 academic year:

Графици за редовна изпитна сесия за летен семестър на уч. 2012/2013 г.

Графици за редовна изпитна сесия за летен семестър на уч. 2012/2013 г. ще откриете тук

График за поправителна сесия за държавни изпити (26 април -30 май 2013 г.)

График за поправителна сесия за държавни изпити (26 април -30 май 2013 г.) вижте тук

Конкурси за заемане на длъжности „лекари по дентална медицина”

Факултетът по дентална медицина, МУ – София на основание решение на АС от 25.09.2012 г. т. 19 обявява към Център по интегрирана дентална медицина конкурси за заемане на следните длъжности „лекари по дентална медицина”:

Official opening of the 2012-2013 academic year for the newly admitted foreign students

The official opening ceremony for the newly admitted foreign students 2012-2013 academic year will take place on Monday, 1 October at 13:00 h. in the 2nd lecture hall.

Redeeming session for the students Dental Medicine I-st Year in English

The schedule for the redeeming session for the students Dental Medicine I-st Year in English could be found here.