News articles by Факултет по дентална медицина 2


September redeeming session 2014

 September redeeming session is here

Учебни графици за летен семестър уч. 2013-2014 г

 Учебни графици за летен семестър на учебната 2013-2014 г. по курсове:

Winter semester exam schedule, 2013-2014 academic year

Winter semester exam schedule, 2013-2014 academic year:

График за редовна изпитна сесия 1-5 курс, зимен семестър на учебната 2013-2014 г.

График за редовна изпитна сесия 1-5 курс, зимен семестър на учебната 2013-2014 г.

Посещение на University of Tennessee, College of Dentistry в Мемфис, САЩ

От 17 до 20 септември 2013 год. българска делегация в състав: Чл.кор.Проф.д-р Ваньо Митев, дм, дбн, Ректор на МУ – София, Проф.д-р Андон Филчев, д-р, ДН, Декан на ФДМ – София, Проф.д-р Красимира Янева, доктор, Зам.Декан по УД на ФДМ – София посетиха University of Tennessee, College of Dentistry в Мемфис, САЩ във връзка с подписан Договор за взаимно сътрудничество (Affiliation Agreement of Dec 18th 2012) между двата Университета.

New Academic Year for English Language Education for International Students

New Academic Year for English Language Education for International Students will be officially opened at 13.00h on October 1-st, 2013 in Auditorium № 1, Faculty of Dental Medicine - Sofia

Откриване на учебната 2013-2014 учебна година

Откриването на учебната 2013 – 2014 година за студентите по дентална медицина ще се състои
в понеделник 16.09.2013 г. от 13.00 часа в Първа аудитория на ФДМ.