Катедра "Детска дентална медицина"


Добре дошли в сайта на катедра "Детска дентална медицина"!

     Цел на обучението по детска дентална медицина e да бъдат подготвени високо квалифицирани специалисти по дентална медицина, способни самостоятелно и компетентно да решават теоретични и практически задачи в областта на детската дентална медицина. Обучението на специализанти и докторанти се провежда в съответствие със съвременните научни постижения на специалността.

      Към 2011 год. в катедра  "Детска дентална медицина"  работят 13 преподаватели: 1 професор, 2 доценти, 8 главни асистенти и 2 асистенти.

Share this