История


Възникване и развитие на катедрата

     В създадения през 1942 г. одонтологичен отдел към Висшия медицински институт проф. Динко Странски за първи път въвежда  профилираното преподаване по детска стоматология от 1947 г.

     През 1951 г. е създаден Стоматологичният факултет.

     Усъвършенстването на учебния план и програма  по детска стоматология  и придават формата и съдържанието на самостоятелна дисциплина, което довежда и до създаването  на катедра по Детска стоматология през 1962 г. Пръв неин ръководител е  проф. Динко Странски.

     От 1973 год. се създава и специалност по ''Детска стоматология''.

     От 2007 год.  катедра „Детска стоматология” има ново име - катедра „Детска дентална медицина.

     През 2012 г. се навършват 50 години от създаването на катедра "Детска дентална медицина".

 

проф.  д-р Д. Странски
 
 

Създатели и ръководители на катедрата

     Ръководители на Катедрата по Детска стоматология през годините са: 

  • проф.  д-р Динко Странски - от 1962 до 1976 год.
  • проф. д-р Марин Вутов - от 1976 до 1977 г. и от 1987 г. до 1990 год.
  • доц. д-р Димитър Маслинков -  от 1977 до 1983 год.
  • проф. д-р Минчо Банчев - от 1983 до 1986 год.
  • проф. д-р Никола Атанасов - от 1990 до 1999 год. 

     От 1999 год. до сега Ръководител на катедрата е проф. д-р Милена Пенева,  дмн.

проф. д-р
М. Вутов
доц. д-р
Д. Маслинков
проф. д-р
М. Банчев
проф. д-р
Н. Атанасов

 

Share this