Учебни програми


Програми на лекциите и практическите упражнения
за  учебната  година:

ОБЩ списък с лекции и упражнения за ВСИЧКИ курсове и семестри

ОБЩ график за ВСИЧКИ курсове и семестри

Фантомен курс

Фантомен курс - изпит

Фантом - лекции

График фантом

Конспект за изпит по КДДМ


Education in English for Foreign Students

Curriculum of lectures and and practical exercises for ALL

Schedule for lectures and practical exercises for ALL

Phantom course - exam

Phantom course - exercise

Schedule fantom

Exam questionnaire of Clinic of Pediatric Dentistry

 

 

Share this