Контакти


Телефонен указател

 Кабинет 
Длъжност / Име
Директен
телефон
Вътр.
тел.
каб. № 913
Ръководител катедра
проф. д-р М. Пенева, дм

9541202
226
каб. № 912
Техн. секретар Кр. Купенова
9541292
242
каб. № 908
проф. д-р Росица Кабакчиева,  дм
9549457
365

каб. № 903

проф. д-р Мая Рашкова, дм
9549476
357
каб. № 611

доц. д-р Н. Гатева

9533469

351

каб. № 907
д-р Петко Бакърджиев
д-р Милена Георгиев
д-р Галина Жегова

9549456

358
каб. № 909
д-р Сашка Търгова

952094

369
каб. № 910
д-р Николай Шарков
д-р Явор Голчев
д-р Петър Бакърджиев

9541275

211
каб. № 904
д-р Нина Тонева
95221114

243
каб. № 612
д-р Лилия Дойчинова
9533475
353
каб. № 613
ст. м. с. София Станчева
9533476
224

каб. № 600

специализанти
9541311
373
Учебна зала607
 
9533639
397
Учебна зала226
 
9533590
411
Учебна зала2
 
9533572
474
Учебни зали115 и № 116
 
9533579
225

 

Share this