news

Обява за технически секретар

November 14, 2019

Факултетът по дентална медицина обявява конкурс по документи и събеседване за технически секретар на катедра „Обществено дентално здраве“ на 8 часов работен ден.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

  • Средно/висше образование;
  • Компютърна грамотност /Word, Excel, работа с Internet/;
  • Предимство – владеене на английски език;
  • Умения за работа в екип, комуникативност.

Необходими документи:

  • Заявление със свободен текст за участие в конкурсната процедура се подава в срок до 14.12.2019 г. в Деловодството на ФДМ, стая 202;
  • Европейски формат автобиография;
  • Диплома за завършено образование;
  • Медицинско свидетелство;
  • Свидетелство за съдимост;
  • Удостоверение за стаж, ако има такъв и копие на трудова книжка.