История


     Катедрата по Консервативно зъболечение води началото си още от 1942 год., когато се открива зъболекарски отдел към Медицинския факултет на Софийски университет. През 1946 год. се разкрива вече същинската Катедра по Консервативно зъболечение, чийто пръв ръководител става проф. Д. Свраков.

Share this