Контакти


Телефонен указател

 Кабинет 
Длъжност / Име
Директен
телефон
Вътр.
тел.

кабинет № 1015
 
Лечебен каб. № 1016
Ръководител катедра
доц. д-р Р. Василева, дм

9531172
 
9532940 

324
 
326
каб. № 1014
Технически секретар Г. Семерджиева
9541379
309
каб. № 1021
доц. д-р Ив. Димитрова, дм
9526062
329

каб. № 1024

проф. д-р С. Димитров, дм
9526166
344
каб. № 1025
доц. д-р С. Топалова, дм

9531316

244
каб. № 1018
доц. д-р Е. Ботева, дм

9531096

346
каб. № 1019
д-р Е. Радева
д-р Д. Цанова
9532884
289
каб. № 1020  
д-р Я. Кузманова
д-р В. Доганджийска
д-р Ж. Миронова
9532884
289

каб. № 1017 

д-р Р. Пиринска
д-р А. Гусийска
д-р С. Димитрова
д-р Ц. Георгиева
9532940
326  
каб. № 1022
д-р М. Маринова
д-р Д. Караяшева
д-р К. Шияков
9541287
271
каб. № 1023
Специализанти, докторанти, хонорувани преподаватели
9532791
254
каб. № 309
д-р Е. Карова
д-р Ж. Кирилова
д-р С. Янчева

9532904
339
стая310
ст. м. с. Н. Миланова
9525818
367
Леч. каб. № 304 и № 304А
Специализанти
9533461
273
Учебна зала № 305
 
9541375
466
Фантомни зали № 225 № 226 и № 227
 
9541305
286
Физиотерапия, ет.2
д-р Р.  Хаджиандонова
9541319
428
Физиотерапия, ет. 2
 мед. сестри
9541378
312
Инструментална, ет. 1
ст. м. с. М. Гьошева
9533291
288
Учебни зали № 108 и №110
 
9541276
266
Учебни зали118 и № 119
 
9541368
229
Учебни зали120 и № 121
 
9541373
279

 

Share this