Катедра "Ортодонтия"


     Добре дошли в сайта на катедра "Ортодонтия"!

     Цел на  обучението по ортодонтия е изработване на знания и умения на общопрактикуващия дентален лекар за провеждане на първична и вторична профилактика на зъбно-челюстните деформации, усвояване на основните биометрични и рентгенологични  методи за диагностиката им, подготовка за поставяне на клинична диагноза и насочване  към специалист ортодонт на случаи, извън неговата компетентност.

     Обучението на студентите  по учебната дисциплина "Ортодонтия'' се осъществява от  VІІ до Х семестър.

     В катедрата по Ортодонтия се осъществява и следдипломно обучение за придобиване на специалност "Ортодонтия".

     За провеждане на учебните занятия катедрата разполага с 1 технична и 2 клинични зали, оборудвани със съответната техника, 4 семинарни зали и 1 зъботехническа лаборатория.

Share this