История


Възникване и развитие на катедрата

     През 1991 г. с ПМС № 197/07.10.1991 г. е създадена Катедра по ортодонтия в Денталните факултети – София и Пловдив.

Развитие на специалността Ортодонтия    

  • 1938 г. - Първа публикация в сп.  “Зъболекарски преглед”  –  д-р Жечо Коев.
  • 1942 г. – Създаване на секция по Ортодонтия към катедра Хирургия  на новосъздадения Зъболекарски отдел към Медицинския факултет на Софийски университет.  Ортодонтията е самостоятелен предмет, по който се държи изпит. Преподавател и ръководител – проф. Славчо Давидов.
  • 1952 г. – Ортодонтията е отделение към Катедрата по ортопедична стоматология.
  • 1991 г. – Самостоятелна Катедра
  • 1992 г. – Учредена е секция “Ортодонтия” към БНДС с председател ст.н.с. ІІ ст. д-р В. Мутафчиев.
  • 1997 г. – Секцията прераства в Българско ортодонтско общество, което обединява ортодонтите в България. То е съосновател и член на Европейската ортодонтска федерация и Световната ортодонтска федерация.

     Повечето от членовете на Българско ортодонтско общество са индивидуални членове на Европейската ортодонтска асоциация и Световната ортодонтска федерация. Ежегодно се провежда конференция по избрана актуална тема, гост на която лектори са чуждестранен специалист или няколко специалисти.

Създатели и ръководители на катедрата

 

Share this