Учебни програми


Програми на лекциите и практическите упражнения
за учебната година:

Графици:

График за упражненията по Ортодонтия – ІV и V  курс

Schedule of Lectures and Exercises in Orthodontics:

Lectures and exercises

Schedule of exercises for all

 

 

Share this