Контакти


Телефонен указател

 Кабинет 
Длъжност / Име
Директен
телефон
Вътр.
тел.
каб. № 704
Ръководител катедра
проф. д-р Л. Андреева, дм
9541326
345
каб. № 702
Технически секретар А. Шунина
9541041
390
каб. № 818
проф. д-р В. Крумова,  дм
9525961
343
каб. № 817
доц. д-р Гр. Йорданова
доц. д-р Динкова
9541214
281
каб. № 820
д-р Богданов
д-р Йорданова
д-р Марианов
 
9541161
245
                       каб. № 819

                   д-р Гургуриева

                  д-р Попова

                 

          -            -
                         каб. № 821                доц.д-р Петрунов     9541213          382
каб. № 822
  
д-р Гайдарова
д-р Петров
д-р Алагьозова
9541182
  
290
  
каб. № 701
Регистратура
9541216
419
каб. № 705
Консултативен
9541045
395
каб. № 706
Специализанти
9541057
336
каб. № 708
       № 707
Специализанти
9541064
9541057
9541338
414
336
446
каб. № 710
ст. м. с. Николова
9541112
430
Зала 709
 
9541223
396
Зала 117
 
9541217
298
Зала 106
д-р Коев
д-р Дилкова
9541273
334
Зъботехническа лаборатория
 Приземен етаж
 
9541224
473
Зъботехническа лаборатория
Ортодонтия
 
9541317
426

 

Share this