Катедра "Обществено дентално здраве"


     Добре дошли в сайта на катедра "Oбществено дентално здраве"!

     Цел на обучението в катедрата е да бъдат подготвени  бъдещите лекари по дентална медицина за ефективно изпълнение на тяхната социална роля при промоцията на денталното здраве, профилактиката и лечението на денталните заболявания в максимално съответствие с клиничните знания и очакванията на обществото, базирани на био-психо-социалната структура на личността.

 

 

Share this