Контакти


 Телефонен указател

Кабинет
Длъжност / Име
Директен
телефон
Вътр.
тел.
каб. № 229
Ръководител катедра
проф. д-р Кр. Янева, дм

9542745
370
каб. № 230
Технически секретар  Е. Иванова
9541225
371
каб. № 232
 проф. д-р Л. Катрова, дм
9541230
321

каб. № 233

проф. д-р Цв. Йолов, дмн
9520564
391
каб. № 231
д-р П. Божинов
д-р Ив. Михайлова
9541229
362
каб. № 240
д-р Б. Бонев
д-р Сн. Михалева
д-р Н. Аврамова

9541316

388
Share this