История


     Основоположник на организираното лечение и преподаване по лицево-челюстна хирургия, а впоследствие и на стоматологичното образование в България, е проф. д-р Сл. Давидов. През далечната 1930 г. като асистент в Лайпциг, след завършване на зъболекарство и медицина в Германия, той защитава докторантура. През 1940 г. оглавява отделение по Одонтостоматология и ЛЧХ при университетската хирургична клиника при МФ на СУ- известна като Втора хирургия, ръководена по това време от проф. д-р Ал. Станишев.

     През 1942 г. с царски указ се учредява зъболекарския отдел към МФ на СУ. Първата катедра в него е Оперативно зъболечение с Ортодонтия с ръководител доц. Сл. Давидов, който през 1946 г. е избран за първия редовен професор. През 1951 г. зъболекарския отдел при МФ прераства в Стоматологичен факултет. До 1970 г., когато излиза в пенсия, проф. Сл. Давидов е ръководител на катедрата по СЛЧХ, след това - консултант в нея до неговата кончина през 1981 г.

      Един от първите сътрудници на проф. д-р Сл. Давидов е д-р Делчо Настев  - завършил в Германия. През 1948 г. той се хабилитира като доцент и от 1951 г. оглавява секцията по Хирургична стоматология при НИСИ до 1954 г. От 1958 г. вече професор, оглавява катедрата по ЛЧХ в Берлин, където работи до пенсионирането си през 1973 г.

     През 1975 г. Стоматологичен факултет, респ. катедрата по Стоматологична и лицево-челюстна хирургия, са базирани в новатa сграда на бул. „Георги Софийски” №1.

     От 2007 год.  катедрата има ново име - катедра "Орална и лицево-челюстна хирургия".

     Ръководители на катедрата са били: проф. Сл. Давидов, доц. Михаил Деветаков, проф. Константин Анастасов, проф. Кичка Георгиева, проф. Апостол Стратиев,  проф. Никола Полихронов. От декември 1999 г.  до момента ръководител на катедрата е проф. Радомир Угринов, дмн.

     През 2000 г. стационарът към Катедрата по Стоматологична и лицево-челюстна хирургия се отделя от нея, създава се СБАЛ по ЛЧХ и се регистрира по Търговския закон като ЕООД. До 2005 г. катедрата по Стоматологична и челюстно-лицева хирургия ползва за обучение на студенти и специализанти базата на СБАЛ по ЛЧХ.

     На 31 май 2005 г. в УМБАЛ „Св. Анна” се създава Клиника по лицево-челюстна хирургия и ото-рино-ларингология, която се оглавява от pъководителя на катедра ОЛЧХ  проф. Р. Угринов. До момента катедрата по Орална и лицево-челюстна хирургия ползва за обучение на студенти и специализанти двете болнични бази, като ръководител на катедрата и началник на клиниката продължава да бъде проф. Радомир Угринов, дмн.

Share this