Учебни програми


Тематични планове за упражнения по преподаваните дисциплини в катедра "Орална и лицево-челюстна хирургия":

Пропедевтика на оралната и лицево-челюстна хирургия:

Поликлиника и Клиника на оралната и лицево-челюстна хирургия:

Програми на лекциите и практическите упражнения
за зимен семестър на учебната 2012/2013 година:

Графици за зимен семестър на учебна 2012/2013 година:

 

Share this