Контакти


Телефонен указател

Кабинет 
Длъжност / Име
Директен
телефон
Вътр.
тел.

кабинет № 
1011


Лечебен каб. № 1009

Ръководител катедра
проф. д-р Р. Угринов, дмн
 

9526034
 
9541324

320
 
435
каб. № 1010
Технически секретар
 
M. Тороманова
9541312
318
каб. № 1006
доц. д-р В.  Бочев, дм
9534063
352

каб. № 1003

доц. д-р В. Свещаров дм
9533904
328
каб. № 1012
доц. д-р Х. Факих, дм

9533641

265

каб. № 905

доц. д-р П. Сапунджиев, дм
9534112
260
каб. № 1001
д-р М. Рубиев

9533642

263
каб. № 1002
д-р Б. Стоичков
д-р Р. Величков
д-р Х. Стоянов

9533655

255
каб. № 1004
д-р Б. Ангелова
д-р Х. Никифорова

9534058

368
каб. № 1005
д-р Л. Стефанов
д-р Е. Деливерска
д-р Л. Гагов

9534059

282
каб. № 1007
д-р Б. Илиева
д-р С. Парушева
9534081
249
каб. № 901
д-р М. Шаранкова
д-р В. Райчева
д-р Ж. Инджова
9534095
259
Семинарна зала 1008

 
9541295
256
каб. 515
ст. м. с. Й. Добрева
9534187
385
Операционна, ет. 5 
 
9540530
480
Операционна, ет. 5 
 
9541021
319
Приемна
 
9541037
322
Учебна зала509
 
9541024
355
Учебна зала510
 
9541306
316
Учебна зала513
     
Учебна зала207
 
9541027
347
Учебна зала 101
 
9541301
274
 

 

Share this