Доц. д-р Ходор Факих, дм


Катедра "Орална и лицево-челюстна хирургия"
Факултет по дентална  медицина
Медицински университет – София

Адрес:

Факултет по дентална медицина
бул. „Св. Георги Софийски“ №1
София 1431
 

Катедра   "Орална и лицево-челюстна хирургия"
кабинет 1001, етаж 10


Телефон:
 +359 2 9533642, вътр. № 263

 • 1986 г. – завършва висше образование в Стоматологичен факултет - София
 • 1987 г. – зачислен за аспирант към Катедрата по хирургична стоматология и ЛЧХ към Стоматологичен факултет – София

Придобити специалности: "Хирургична стоматология",  "Ортодонтия" и "Лицево-челюстна хирургия"

 • 1992 г. – научна степен "доктор" (Ph.D)
 • 1994 г. – избран за асистент към Катедрата по хирургична стоматология и ЛЧХ
 • 1997 г. – избран директно за главен асистент към същата катедра
 • От 1999 г. до 2001 г. е преподавател по Лицево-челюстна хирургия на студентите по дефектология и логопедия към Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 • От 2000 г. до 2006 г. е ръководител на научните студентски кръжоци към катедрата
 • От 2004 г. изнася лекции по хирургична стоматология на студентите от ІІІ и ІV курс в Стоматологичния факултет – София
 • От 2005 г. до сега продължава да ръководи следдипломното обучение  към Катедрата по стоматологична и лицево-челюстна хирургия

Лечебно-диагностична дейност:

 • Отговаря за поликлиничния сектор и СДО към Катедрата по лицево-челюстна хирургия – София
 • Ръководител оперативни екипи по ортогнатска и реконструктивна хирургия към Стоматологичен факултет – София и УМБАЛ „Св. Анна”
 • Ръководител оперативни екипи в областта на травмите и възпалителните заболявания в лицево-челюстната област

Научни изяви:  

 • Автор на 27 научни публикации и доклади при нас и в международни конгреси
 • Автор на 3 учебни филма
 • Член на авторския колектив на учебника по орална и лицево-челюстна хирургия, 2006 г.
 • Член на авторския колектив на ръководството по обща хирургия
 • Съавтор на две монографии
 • Член на Нюйоркската академия на науките
Share this