Катедра по образна и орална диагностика


     Добре дошли в сайта на катедра "Образна и орална диагностика"!

     Катедра “Образна и орална диагностика” включва секторите по “Образна диагностика” и “Орална диагностика”. Секторът по “Орална диагностика” интегрира подсектори по “Дентална клинична алергология”, “Орална патология” и “Микробиология''.

       

Share this